CD Projekt sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku

Grupa Kapitałowa CD Projekt zajmuje się dystrybucją gier wideo i filmów, produkcją własnych gier wideo oraz cyfrową dystrybucją gier do klientów. W skład grupy wchodzą studio deweloperskie CD Projekt RED zajmujące się tworzeniem gier wideo, sklep internetowy CDP.pl oraz cyfrowa platforma GOG oferująca Aktualizacja Mid-Session EUR/USD dla 16 października 2019 cyfrową dystrybucję gier. Poza rynkiem krajowym, spółka działa także na rynkach amerykańskim i zachodnioeuropejskim. Między 1 stycznia i 31 marca 2021 CD Projekt wzbogacił się jedynie o 32,5 mln złotych netto, natomiast w identycznym kwartale rok temu zyskał prawie 92 mln złotych netto.

CD Projekt z trzykrotnie mniejszym zyskiem netto – nowe sprawozdanie finansowe

Bardzo dużo stracił również na działalności operacyjnej – spadek sięgnął w tej kategorii aż 56% (z 97,6 mln złotych do 43,2 mln złotych). Top 9 ciekawych faktów na temat technologii blockchain CD Projekt odnotował spadek zysków w I kwartale 2021 roku w porównaniu do tego samego okresu rozliczeniowego z zeszłego roku.

CD Projekt z trzykrotnie mniejszym zyskiem netto – nowe sprawozdanie finansowe

  1. Grupa Kapitałowa CD Projekt zajmuje się dystrybucją gier wideo i filmów, produkcją własnych gier wideo oraz cyfrową dystrybucją gier do klientów.
  2. Między 1 stycznia i 31 marca 2021 CD Projekt wzbogacił się jedynie o 32,5 mln złotych netto, natomiast w identycznym kwartale rok temu zyskał prawie 92 mln złotych netto.
  3. CD Projekt odnotował spadek zysków w I kwartale 2021 roku w porównaniu do tego samego okresu rozliczeniowego z zeszłego roku.
  4. Bardzo dużo stracił również na działalności operacyjnej – spadek sięgnął w tej kategorii aż 56% (z 97,6 mln złotych do 43,2 mln złotych).
  5. W skład grupy wchodzą studio deweloperskie CD Projekt RED zajmujące się tworzeniem gier wideo, sklep internetowy CDP.pl oraz cyfrowa platforma GOG oferująca cyfrową dystrybucję gier.

CD Projekt z trzykrotnie mniejszym zyskiem netto – nowe sprawozdanie finansowe

CD Projekt z trzykrotnie mniejszym zyskiem netto – nowe sprawozdanie finansowe